Aktuellt

Här hittar du aktuell information som är bra att veta i nuläget.

Tillfällig eftersändning av post
Enköping 2024.03.04
Till dig som bor på Sämskarbogatan 49-51
Innan du flyttar behöver du göra en tillfällig eftersändning av din post för att din post ska komma till din tillfälliga bostad. Det ska du göra minst 6 arbetsdagar innan du ska flytta.

EHB ersätter dig för kostnaden av detta. Maila en kopia på din faktura tillsammans med ditt kontonummer där du vill ha pengarna insatta till e-postadress eva.ramstrom@ehb.se alternativt posta det till:

AB Enköpings Hyresbostäder
Box 3051
745 03 Enköping

Du kan även lämna in det på vårt huvudkontor på Kyrkogatan 13.

Så här gör du en tillfällig eftersändning av din post
Gå till Adressändrings webbplats för att göra din beställning av tillfällig eftersändning.

- Ange personnummer till alla i familjen som ska ha tillfällig eftersändning.
- Ange den tillfälliga bostadens adress, du behöver även det 4-siffriga lägenhetsnumret. Kontakta oss om du är osäker.
- Ange start- och slutdatum för när eftersändningen ska gälla. När du har tillfällig eftersändning delas din post ut till adressen som du har angett under perioden som du har angett. Utdelningen återgår till din permanenta adress när perioden är över.
Evakuering av etapp 7 påbörjas under år 2024
Enköping 2023.12.18
Berörda hyresgäster har blivit informerade via brev om att evakueringen av etapp 7 påbörjas under år 2024.

Till dig som bor, hyr lokaler och garage på Sämskarbogatan 49-51
Vi kommer kontakta dig som bor, hyr lokaler och garage på Sämskarbogatan 49-51 i början av år 2024 för att bland annat planera den kommande evakueringen. Ingen kommer få information om nytt datum för evakuering med kortare framförhållning än 8 veckor.

Till dig som bor, hyr lokaler och garage på Sämskarbogatan 53-61
Vi kommer kontakta dig som bor, hyr lokaler och garage på Sämskarbogatan 53-61 senare under år 2024.

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på bottenvåningen på Rombergsgatan 49. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Foto på Eva
Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva.ramstrom@ehb.se
Foto på Maria
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria.andersson@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se