Aktuellt

Här hittar du aktuell information som är bra att veta i nuläget.

Renovering av etapp 7 försenas
Enköping 2023.10.03
Berörda hyresgäster har blivit informerade via brev om att renoveringen av etapp 7 försenas.

Till dig som bor på Sämskarbogatan 49 och 51
Din planerade evakuering avbryts. Du kommer inte evakueras de datum som du har blivit informerad om.

Till dig som bor på Sämskarbogatan 53-61
Renoveringen för etapp 7 som din bostad ingår i försenas.
Tillfällig eftersändning av post
Enköping 2023.02.23
Till dig som bor på Rombergsgatan 40
Innan du flyttar behöver du göra en tillfällig eftersändning av din post för att din post ska komma till din tillfälliga bostad. EHB ersätter dig för kostnaden av detta. Lämna/skicka/maila en kopia på din faktura + ditt kontonummer där du vill ha pengarna insatta till EHB.

Eftersom du kommer att bo i den tillfälliga lägenheten längre än 6 månader behöver du göra 2 beställningar för att täcka upp hela evakueringsperioden, alternativt lägga en beställning på 6 månader och göra en förlängning av denna beställning senast 11 arbetsdagar innan tiden för eftersändningen upphör.
Tillfällig eftersändning av post
Enköping 2022.08.19
Till dig som bor på Rombergsgatan 52
Innan du flyttar behöver du göra en tillfällig eftersändning av din post för att din post ska komma till din tillfälliga bostad. EHB ersätter dig för kostnaden av detta.

Klicka här för att öppna och läsa beskrivning för hur du gör en tillfällig eftersändning i PDF-format

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på bottenvåningen på Rombergsgatan 49. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Foto på Eva
Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva.ramstrom@ehb.se
Foto på Maria
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria.andersson@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se