Aktuellt

Här hittar du aktuell information som är bra att veta i nuläget.

Avstänging av Rombergsgatan 25-33
Enköping 2019.08.30
På grund av en ny vattenanslutning till Rombergsgatan 33 som genomförs av kommunen kommer Rombergsgatan (mellan nr 25 och 33) stängas av under vecka 35 till vecka 39. Det är också ganska hög sannolikhet att tiden kan komma att förlängas ytterligare ett par veckor. Detta innebär att man under denna tiden behöver ta Sämskarbogatan runt istället för för Rombergsgatan.
Information om schaktarbete på Romberga
Enköping 2019.08.15
Till dig som bor i/hyr lokal i Romberga
För en säkrare drift kring värme och vatten i området Romberga kommer den nuvarande lösningen med en stor undercentral ersättas av flera mindre fördelat över området. Arbetet med detta innebär en hel del schaktning (grävning) för att kunna lägga ner nya fjärrvärme- och vattenledningar. Detta påbörjas redan vecka 33.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Sprängning för nya kulvertar
Enköping 2019.04.09
I samband med schaktnings-arbetet kommer sprängning att utföras, detta gäller både EHB´s och kommunens entreprenörer.
Detta påbörjas redan v. 15 för EHB´s räkning och kommer fortgå under ca 4 veckor.
Innan varje sprängning ljuder korta signaler, tänk på att inte gå nära fönstret i din lägenhet förrän en lång signal ljuder, när sprängningen är utförd.
Aktuellt område kommer spärras av, viktigt att respektera dessa avspärrningar för allas säkerhet.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Schaktning (grävning) för nya kulvertar
Enköping 2019.03.26
För en säkrare drift kring värme och vatten i området Romberga kommer den nuvarande lösningen med en stor undercentral ersättas av flera mindre fördelat över området. Arbetet med detta innebär en hel del schaktning(grävning) för att kunna lägga ner nya rörkulvertar. Detta påbörjas redan v. 14, se ritning över berörda delar i första etappen i arbetet. Under arbetets gång kommer vissa förhyrda parkeringar tillfälligt flyttas (berörda hyresgäster blir direkt- kontaktade).

Då byggnation och boende kommer att samsas i området hoppas vi på ert överseende med påverkan av er närmiljö.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar, energismart och välplanerad förnyelse av ditt bostadsområde Romberga.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt. Om du föredrar kan vi komma hem till dig på ett besök. Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva@ehb.se
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se