Aktuellt

Här hittar du aktuell information som är bra att veta i nuläget.

Anpassade rutiner kring behovsbesiktning, informationsmöte, samt nyckelhantering
Enköping 2020.05.14 - GÄLLER TILLSVIDARE
För att minimera att våra hyresgäster och medarbetare utsätts för smitta har vi gjort följande justeringar av våra rutiner:

- När behovsbesiktningen sker får ingen i hushållet vara kvar i bostaden.

- Du får meddelande från EHB när det är dags att boka in en tid för ett informationsmöte. Max 2 personer från hushållet får komma på mötet.

- Informationsmötet hålls alltid i visningslägenheten på Rombergsgatan 52 (8tr.) – mötet avbokas givetvis om du eller EHB:s personal känner av några symptom. Färgval (målning, linoleum-matta, tapet) görs på plats i visningslägenheten. Du kan i förväg titta på färgvalen en bit ner på sidan Detta ska göras på bilderna under rubriken "Bilder från vår utställning".

- Inför flytt eller återflytt av lägenhetsförråd lämnar du din förrådsnyckel i anvisad postlåda. EHB meddelar dig i förväg när och var. Efter återflytt lämnar EHB tillbaka nyckeln i ditt postfack.

- Inför flytt till eller från tillfällig bostad sker nyckelutlämningen/återlämningen utomhus. EHB meddelar dig i förväg när och var– tänk på att hålla avstånd.

- Inför utdelning av postboxnycklar och taggar skickar EHB hem information, kvittens samt ett returkuvert. Du skriver på kvittensen och skickar det till oss i returkuvertet. När EHB har fått din påskrivna kvittens lämnas dina postboxnycklar och/eller taggar i brevinkastet på din lägenhetsdörr.
Sprängningsarbete v.26-28
Enköping 2020.06.18
Till dig som bor på Rombergsgatan 41-61
I samband med schaktningsarbetet kommer sprängningar att utföras. Detta påbörjas redan v.26 och kommer fortgå även under v.27 och v.28.

Innan varje sprängning ljuder korta signaler, tänk på att inte gå nära fönster i din bostad förrän en lång signal ljuder, när sprängningen är utförd. Aktuellt område kommer spärras av, viktigt att respektera dessa avspärrningar för allas säkerhet.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Schaktningsarbete v.24-v.29
Enköping 2020.06.08
Till dig som bor på Rombergsgatan 41-61
För en säkrare drift kring värme och vatten i området Romberga kommer den nuvarande lösningen med en stor undercentral ersättas av flera mindre fördelat över området. Arbetet med detta innebär en hel del schaktning (grävning) för att kunna lägga ner nya fjärrvärme- och vattenledningar. Detta sker på Rombergsgatan 55-59 under v.24-v.29.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Sprängningsarbete v.18
Enköping 2020.04.24
I samband med grävningsarbetet kommer sprängningar att utföras. Detta påbörjas redan v.16 och kommer fortgå även under v.17 och v.18.

Innan varje sprängning ljuder korta signaler, tänk på att inte gå nära fönster i din bostad förrän en lång signal ljuder, när sprängningen är utförd. Aktuellt område kommer spärras av, viktigt att respektera dessa avspärrningar för allas säkerhet.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Sprängningsarbete v.16 och v.17
Enköping 2020.04.16
I samband med grävningsarbetet kommer sprängningar att utföras. Detta påbörjas redan v.16 och kommer fortgå även under v.17.

Innan varje sprängning ljuder korta signaler, tänk på att inte gå nära fönster i din bostad förrän en lång signal ljuder, när sprängningen är utförd. Aktuellt område kommer spärras av, viktigt att respektera dessa avspärrningar för allas säkerhet.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Sammanfattning av projektets framskridande som helhet
Enköping 2020.03.16
Projektledaren Göran Södergran ger en sammanfattning av projektets nuläge.

Klicka här för att öppna och läsa sammanfattningen av projektet i PDF-format
Information om Rombergsgatan 28
Enköping 2020.01.09
Till dig som bor i/är nyinflyttad på Rombergsgatan 28
Ombyggnationsarbeten pågår i huset Rombergsgatan 28 under januari-februari. Detta kan medföra höga ljud (under ordinarie arbetstid) i samband med håltagning/bilning mm samt även innebära att ni som boende behöver samsas med byggnadsarbetarna i och omkring huset under utförandet.

- Ny tvättstuga kommer uppföras på plan 9 i huset. Tills denna är färdigställd använder du tvättstugan på entréplan.
- I entréplanet byggs ytorna om (utöver entréhall + hiss) till fikarum + kontor till och av vår entreprenör Byggconstruct AB som utför den stora renoveringen i ditt bostadsområde Romberga.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Information om Rombergsgatan 15, 17, 33-37 samt 39
Enköping 2019.12.09
Till dig som bor i/hyr lokal i Romberga
1:a etappen i projektet startade på Rombergsgatan 15 i oktober 2018, fortsatte därefter vidare i höghuset Rombergsgatan 17 där hyresgästerna återflyttade i den 3:e och sista del-etappen nu i oktober 2019. Därefter fortsatte projektet framåt på gatan till låghuset Rombergsgatan 33-37 som nu är utflyttade och enligt plan får flytta hem till sina nyrenoverade lägenheter veckan före jul. Efter ett jul-uppehåll drar projektet igång på nytt i januari i höghuset Rombergsgatan 39 som fortgår hela våren fram till sommaren 2020.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Avstängning av Rombergsgatan 25-33
Enköping 2019.08.30
På grund av en ny vattenanslutning till Rombergsgatan 33 som genomförs av kommunen kommer Rombergsgatan (mellan nr 25 och 33) stängas av under vecka 35 till vecka 39. Det är också ganska hög sannolikhet att tiden kan komma att förlängas ytterligare ett par veckor. Detta innebär att man under denna tiden behöver ta Sämskarbogatan runt istället för för Rombergsgatan.
Karta som visar sträckan mellan Rombergsgatan 25 och 33 som kommer stängas av.
Information om schaktarbete på Romberga
Enköping 2019.08.15
Till dig som bor i/hyr lokal i Romberga
För en säkrare drift kring värme och vatten i området Romberga kommer den nuvarande lösningen med en stor undercentral ersättas av flera mindre fördelat över området. Arbetet med detta innebär en hel del schaktning (grävning) för att kunna lägga ner nya fjärrvärme- och vattenledningar. Detta påbörjas redan vecka 33.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Sprängning för nya kulvertar
Enköping 2019.04.09
I samband med schaktnings-arbetet kommer sprängning att utföras, detta gäller både EHB´s och kommunens entreprenörer.
Detta påbörjas redan v. 15 för EHB´s räkning och kommer fortgå under ca 4 veckor.
Innan varje sprängning ljuder korta signaler, tänk på att inte gå nära fönstret i din lägenhet förrän en lång signal ljuder, när sprängningen är utförd.
Aktuellt område kommer spärras av, viktigt att respektera dessa avspärrningar för allas säkerhet.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format
Schaktning (grävning) för nya kulvertar
Enköping 2019.03.26
För en säkrare drift kring värme och vatten i området Romberga kommer den nuvarande lösningen med en stor undercentral ersättas av flera mindre fördelat över området. Arbetet med detta innebär en hel del schaktning(grävning) för att kunna lägga ner nya rörkulvertar. Detta påbörjas redan v. 14, se ritning över berörda delar i första etappen i arbetet. Under arbetets gång kommer vissa förhyrda parkeringar tillfälligt flyttas (berörda hyresgäster blir direkt- kontaktade).

Då byggnation och boende kommer att samsas i området hoppas vi på ert överseende med påverkan av er närmiljö.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar, energismart och välplanerad förnyelse av ditt bostadsområde Romberga.

Klicka här för att öppna och läsa hela nyheten i PDF-format

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva@ehb.se
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se