Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt. Om du föredrar kan vi komma hem till dig på ett besök. Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Kontaktpersoner

JoAKIM WINBERG
Fastighetsutvecklingschef
Övergripande ansvar över projektet
0171–62 58 29
Foto på Göran Södergran
Göran Södergran
Projektledare
Dagliga framfarten i projektet
under byggtiden
0171-626129
Foto på Mahdi Shakhali
Mahdi Shakhali
Energisamordnare
tekniska installationer, energi
070–244 65 46
Foto på Lena Pettersson
Lena Pettersson
Fastighetschef
Delaktig för att knyta ihop projektet
med vår förvaltning
0171–62 58 34
Foto på Maria Andersson
Maria Andersson
Bosocialsamordnare
Behovsbesiktningar i lägenhet inför
renovering samt hg-frågor
0171–62 58 37
Foto på Eva Ramström
Eva ramström
Ombyggnadssamordnare
Hg-möten, information, hg-frågor
kring renovering/ evakuering/
flyttplanering
0171–62 58 35

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva@ehb.se
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se