Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt. Om du föredrar kan vi komma hem till dig på ett besök. Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Kontaktpersoner

Foto på Eva
Eva ramström
Ombyggnadssamordnare
möten MED OCH information TILL HYRESGÄSTER kring renovering/ evakuering/ flyttplanering
0171–62 58 35
Foto på Maria
Maria Andersson
Bosocialsamordnare
Behovsbesiktning i lägenhet inför
renovering samt hYRESGÄSTfrågor
0171–62 58 37
OLA HOLMQVIST
Projektledare
Dagliga framfarten i projektet
under byggtiden
070-798 38 08
Foto på Mahdi
Mahdi Shakhali
Energisamordnare
tekniska installationer, energi
070–244 65 46
Foto på Joakim
JoAKIM WINBERG
Fastighetsutvecklingschef
Övergripande ansvar över projektet
0171–62 58 29
Foto på Lena
Lena Pettersson
Fastighetschef
Delaktig för att knyta ihop projektet
med vår förvaltning
0171–62 58 34

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på bottenvåningen på Rombergsgatan 49. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Foto på Eva
Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva.ramstrom@ehb.se
Foto på Maria
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria.andersson@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se