10 etapper under ca 7 år

Vi gör om alla kök och badrum på Enköpings största bostadsområde. Och inte bara det, fastigheterna i sig får sig en översyn också.  Projektet kommer löpa i cirka 7 år och succesivt kommer området att bli klart och lyft till modern standard som kommer hålla många många år framöver.

Områdeskarta som redovisar indelningen av 10 etapper. Etapp 1 Rombergsgatan 13-17, Etapp 2 Rombergsgatan 19-31, Etapp 3 Rombergsgatan 33-39, Etapp 4 Rombergsgatan 41-53, Etapp 5 Rombergagatan 55-61, Etapp 6 Rombergsgatan 42-52, Etapp 7 Sämskarbogatan 49-61, Etapp 8  Rombergsgatan 30-40, Etapp 9 Sämskarbogatan 35-47, Etapp 10 Rombergsgatan 18-28.
Trafikljus med grönt ljus

Etapp 1

Rombergsgatan 13-17

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för etapp 1.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 2

Rombergsgatan 19-31

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Arbeten i allmänna utrymmen samt utvändigt pågår.

Vi har sökt bidrag för etapp 2 men ej fått beviljat.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 3

Rombergsgatan 33-39

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för delar av etapp 3.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 4

Rombergsgatan 41-53

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt bidrag för etapp 4 men ej fått beviljat.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 5

Rombergsgatan 55-61

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt bidrag för etapp 4 men ej fått beviljat.

Trafikljus med gult ljus.

Etapp 6

Rombergsgatan 42-52

Status:

Renovering pågår.

Etappen delas in i flera steg.
Steg 1 gäller Rombergsgatan 48-50. Hyresgästerna flyttar ut i april 2022 och flyttar tillbaka till sina bostäder innan byggsemestern.

Steg 2 gäller Rombergsgatan 46. Hyresgästerna flyttar ut i maj 2022 och flyttar tillbaka till sina bostäder innan byggsemestern.

Steg 3 gäller Rombergsgatan 42-44 och påbörjas direkt efter byggsemestern 2022.

Steg 4 gäller Rombergsgatan 52 som påbörjas i oktober och beräknas slutföras i februari 2023. Detta höghus tömmer vi helt, dvs alla hyresgäster flyttar ut under renoveringen, vilket innebär en något längre renoveringsperiod.

Arbeten i allmänna utrymmen samt utvändigt pågår.

Trafikljus med rött ljus.

Etapp 7

Sämskarbogatan 49-61

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Trafikljus med gult ljus.

Etapp 8

Rombergsgatan 30-40

Status:

Planering påbörjad.

Informationsmöte för boende har hållits 10:e maj. Boende kommer kallas till enskilda möten.

Etappen delas in i två steg.
Steg 1 gäller låghuset, Rombergsgatan 30-38. Renovering påbörjas i augusti 2022.

Steg 2 gäller Rombergsgatan 40.

Arbeten i allmänna utrymmen har påbörjats.

Trafikljus med rött ljus.

Etapp 9

Sämskarbogatan 35-47

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Trafikljus med rött ljus.

Etapp 10

Rombergsgatan 18-28

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Frågor, se sidan frågor & svar

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva@ehb.se
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se