10 etapper under ca 7 år

Vi gör om alla kök och badrum på Enköpings största bostadsområde. Och inte bara det, fastigheterna i sig får sig en översyn också.  Projektet kommer löpa i cirka 7 år och succesivt kommer området att bli klart och lyft till modern standard som kommer hålla många många år framöver.

Områdeskarta som redovisar indelningen av 10 etapper. Etapp 1 Rombergsgatan 13-17, Etapp 2 Rombergsgatan 19-31, Etapp 3 Rombergsgatan 33-39, Etapp 4 Rombergsgatan 41-53, Etapp 5 Rombergagatan 55-61, Etapp 6 Rombergsgatan 42-52, Etapp 7 Sämskarbogatan 49-61, Etapp 8  Rombergsgatan 30-40, Etapp 9 Sämskarbogatan 35-47, Etapp 10 Rombergsgatan 18-28.
Trafikljus med grönt ljus

Etapp 1

Rombergsgatan 13-17

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för etapp 1.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 2

Rombergsgatan 19-31

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt bidrag för etapp 2 men ej fått beviljat.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 3

Rombergsgatan 33-39

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för delar av etapp 3.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 4

Rombergsgatan 41-53

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt bidrag för etapp 4 men ej fått beviljat.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 5

Rombergsgatan 55-61

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt bidrag för etapp 5 men ej fått beviljat.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 6

Rombergsgatan 42-52

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt bidrag för etapp 6 men ej fått beviljat.

Trafikljus med gult ljus.

Etapp 7

Sämskarbogatan 49-61

Status:

Etapp påbörjad

Etappen delas in i flera deletapper.

Deletapp 1 innefattar Sämskarbogatan 49-51 med startdatum i mitten av mars 2024. Hyresgästerna är planerade att flytta tillbaka till sina renoverade lägenheter i augusti 2024.

Deletapp 2 innefattar Sämskarbogatan 53-57 med planerat startdatum vid 3 olika tillfällen under augusti och september 2024 och beräknas pågå i 7-8 veckor.

Deletapp 3 innefattar Sämskarbogatan 59-61 med planerat startdatum i oktober/november 2024.

Arbeten i allmänna utrymmen och på gården påbörjades under februari 2024.

Trafikljus med grönt ljus

Etapp 8

Rombergsgatan 30-40

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!


Trafikljus med gult ljus.

Etapp 9

Sämskarbogatan 35-47

Status:

Planering och projektering pågår

Planerat startdatum i början av år 2025. Ett första informationsbrev har gått ut till berörda hyresgäster.

Trafikljus med rött ljus.

Etapp 10

Rombergsgatan 18-28

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Frågor, se sidan frågor & svar

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på bottenvåningen på Rombergsgatan 49. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Foto på Eva
Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva.ramstrom@ehb.se
Foto på Maria
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria.andersson@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se