10 etapper under ca 7 år

Vi gör om alla kök och badrum på Enköpings största bostadsområde. Och inte bara det, fastigheterna i sig får sig en översyn också.  Projektet kommer löpa i cirka 7 år och succesivt kommer området att bli klart och lyft till modern standard som kommer hålla många många år framöver.

Etapp 1

Rombergsgatan 13-17

Status:

Etappen pågår och arbetet fortskrider som planerat!

Etapp 1 är indelad i flera steg. Steg 1 är avslutat och gäller Rombergsgatan 15. 

Steg 2 är i slutfasenoch gäller Rombergsgatan 17. Detta trapphus kommer utföras i tre omgångar varav den sista kommer att slutföras underhösten 2019.

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för etapp 1.

Etapp 2

Rombergsgatan 19-31

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

En förändring i ordningen av etapper är planerad med hänsyn till beviljade statliga bidrag, detta innebär en fördröjning av etapp 2.

Snart påbörjas projektering av etappen.

Vi har sökt bidrag för etapp 2 men ej fått beviljat.

Etapp 3

Rombergsgatan 33-39

Status:

Etapp påbörjas i oktober 2019.

En förändring i ordningen av etapper kommer att skemed hänsyn till beviljade statliga bidrag.

Vi har haft ett informationsmöte samt enskilda mötenmed de boende i aktuella lägenheter.

Etappen delas in i 3 steg. Steg 1 gäller Rombergsgatan 33-37 där byggstart sker i slutet av oktober 2019.

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för delar av etapp 3.

Etapp 4

Rombergsgatan 41-53

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 5

Rombergsgatan 55-61

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 6

Rombergsgatan 42-52

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 7

Sämskarbogatan 49-61

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 8

Rombergsgatan 30-40

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 9

Sämskarbogatan 35-47

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 10

Rombergsgatan 18-28

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Frågor, se sidan frågor & svar

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt. Om du föredrar kan vi komma hem till dig på ett besök. Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva@ehb.se
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se