Frågor & svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring renoveringen. Vi uppdaterar successivt sidan under projektets gång. Hittar du inte svaret på din fundering så kontaktar du oss (se nederst på sidan).

När kommer ni att renovera mitt hus?

Se tidplan.

Hur lång tid kommer renoveringen ta?

Cirka 8-13 veckor. Höghus kan ta upp till 16 veckor.

Hur många lägenheter renoveras samtidigt?

Det är olika i olika hus hur stora etapperna blir, oftast är det mellan 12-20 lägenheter. I höghus kan det vara upp till 40 lägenheter samtidigt.

Måste jag flytta ut?

Ja, alla måste lämna sin lägenhet då både kök och badrum kommer renoveras.

Var ska jag bo under tiden?

Vi har ett antal evakueringslägenheter inom området Romberga, du kommer bli tilldelad en av dessa tillfälliga lägenheter.

Måste jag tömma min lägenhet helt?

Du behöver tömma badrum, kök och hall. Om du även ska få andra rum iordninggjorda behöver dessa tömmas också, annars kan du lämna en del möbler kvar. Du kommer få en ritning över din lägenhet innan du flyttar ut med markeringar var du kan lämna kvar möbler och kartonger.

Får jag hjälp med flytten?

Ja, en flyttfirma hjälper dig att flytta till din tillfälliga lägenhet. Du får flyttkartonger 1-2 v innan flytt så du hinner packa. Har du inte möjlighet att packa själv kontaktar du oss så hjälper vi dig.

Byter ni lås när ni byter till säkerhetsdörr i lägenheten?

Nej, du behåller dina gamla nycklar till din lägenhet. Vi kommer sätta in elektroniskt passer-system i port, tvättstuga och miljörum. Du kommer få kvittera nya taggar till dess.

Om jag glömt något i min lägenhet kan jag komma in för att hämta det under tiden jag bor i min tillfälliga lägenhet?

Nej, byggaren har bytt lås till tillfällig bygg-cylinder. Kontakta oss om det är något akut som du måste hämta.

Vad sker i husen fram till renoveringen?

Då det kommer att dröja ett tag innan alla lägenheter är renoverade sker löpande underhåll (men detta är mer sparsamt i väntan på renoveringen). Går något sönder så repareras det som vanligt.

När och hur får jag mer information?

Vi kallar till ett stor-möte när det närmar sig för renoverings-start på din gård. Du kommer även bli kallad till ett personligt möte som hålls i vår iordningsställda visningslägenhet (där kan du se hur badrum och kök ser ut efter renovering) eller i din lägenhet. Håll utkik i din brevlåda.

Hur gör jag med mitt/mina husdjur under renoveringen i huset jag bor?

Ett stambyte innebär höga ljud, särskilt under den tid bilning sker. Vi kan inte ordna med annat boende för dig under tiden renovering sker i ditt hus utöver när din lägenhet ska renoveras.

Entreprenör och arbetstider

Entreprenören heter Byggconstruct AB. Arbetstider är i normalläget vardagar kl. 7.00-17.00. Vid enstaka tillfälle kan de behöva arbeta längre.

Kommer elementen att bytas?

Alla element i badrum kommer att bytas, i resten av lägenheten byts termostaterna ut.

Hyra under byggtiden?

Du betalar hyran för din ordinarie lägenhet även under evakueringen. Om din tillfälliga lägenhet kostar mindre kommer du ersättas för mellanskillnaden. Återbetalningen av mellanskillnaden sker i efterhand.

El under byggtiden

Din ordinarie lägenhet
Entreprenörernas verktyg kopplas till fastighetselen, även ev. avfuktare/fläktar.

Din tillfälliga lägenhet
EHB står för hushållselen i din tillfälliga lägenhet. Du behöver inte göra något med ditt el-abonnemang vid flytten till den tillfälliga lägenheten. Däremot kommer du får ett nytt abonnemang (detta ordnar el-firman i projektet) pga att vi kommer komplettera med jordfelsbrytare i din lägenhet.

Lägenhetsförråd – tömning?

Ditt lägenhetsförråd kommer att evakueras i samband med din flytt till tillfälligt boende.

Vart parkerar jag under evakueringstiden?

Hyr du bilplats fortsätter du använda den även under perioden som du bor i den tillfälliga bostaden.

Vart hämtar jag min post under evakueringstiden?

Innan du flyttar till din tillfälliga lägenhet monterar vi postboxar i ditt trapphus. Du får hämta ut nycklar till din postbox och under tiden som du bor i den tillfälliga lägenheten kan du (istället för att göra adressändring) hämta din post i din postbox i ditt ordinarie trapphus.

Efter renoveringen fortsätter du att hämta din post i postboxen samt utanför din lägenhetsdörr monteras en tidningsklämma där du får ev. morgon-/dagstidning.

Om något händer i lägenheten under renoveringen?

Som hyresgäst har du en egen hemförsäkring som täcker ditt lösöre (viktigt att du meddelar ditt försäkringsbolag din tillfälliga adress och under vilken tid du kommer bo där), EHB har fastigheten försäkrad samt bygget har en försäkring om något händer som de är skyldiga till.

Städning – din ordinarie lägenhet

Din ordinarie lägenhet
När din lägenhet är färdigrenoverad kommer städning göras av de utrymmen där arbeten utförts.

Din tillfälliga lägenhet
Den är städad när du flyttar in. När du flyttar tillbaka tömmer och städar du den såsom en vanlig flytt-städ.

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva@ehb.se
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se