Frågor & svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring renoveringen. Vi uppdaterar successivt sidan under projektets gång. Hittar du inte svaret på din fundering så kontaktar du oss (se nederst på sidan).

När kommer ni att renovera mitt hus?

Se tidplan.

Hur lång tid kommer renoveringen ta?

Cirka 2 och upp till 6-7 månader. Höghus, som exempelvis Rombergsgatan 52 kan ta upp till 4 månader. På Rombergsgatan 40 som innehåller ett stort antal mindre lägenheter pågår renoveringen i drygt ett halvår.

Hur många lägenheter renoveras samtidigt?

Det är olika i olika hus hur stora etapperna blir, oftast är det mellan 12-20 lägenheter. I höghus kan det vara mellan 40 och 54 lägenheter som renoveras samtidigt.

Måste jag flytta ut?

Ja, alla måste lämna sin lägenhet då både kök och badrum kommer renoveras.

Var ska jag bo under tiden?

Vi har ett antal evakueringslägenheter inom området Romberga, du kommer bli tilldelad en av dessa tillfälliga lägenheter.

Måste jag tömma min lägenhet helt?

Du behöver tömma badrum, kök och hall. Om du även ska få andra rum iordninggjorda behöver dessa tömmas också, annars kan du lämna en del möbler kvar. Du kommer få en ritning över din lägenhet innan du flyttar ut med markeringar var du kan lämna kvar möbler och kartonger.

Får jag hjälp med flytten?

Ja, en flyttfirma hjälper dig att flytta till din tillfälliga lägenhet. Du får flyttkartonger 1-2 v innan flytt så du hinner packa. Har du inte möjlighet att packa själv kontaktar du oss så hjälper vi dig.

Byter ni lås när ni byter till säkerhetsdörr i lägenheten?

Nej, du behåller dina gamla nycklar till din lägenhet. Vi kommer sätta in elektroniskt passer-system i port, tvättstuga och miljörum. Du kommer få kvittera nya taggar till dess.

Om jag glömt något i min lägenhet kan jag komma in för att hämta det under tiden jag bor i min tillfälliga lägenhet?

Nej, byggaren har bytt lås till tillfällig bygg-cylinder. Kontakta oss om det är något akut som du måste hämta.

Vad sker i husen fram till renoveringen?

Då det kommer att dröja ett tag innan alla lägenheter är renoverade sker löpande underhåll (men detta är mer sparsamt i väntan på renoveringen). Går något sönder så repareras det som vanligt.

När och hur får jag mer information?

Vi kallar till ett stor-möte när det närmar sig för renoverings-start på din gård (detta gäller inte i pandemi-tider för att förhindra smittspridning). Du kommer även bli kallad till ett personligt möte som hålls i vår iordningsställda visningslägenhet (där kan du se hur badrum och kök ser ut efter renovering) eller i din lägenhet. Håll utkik i din brevlåda.

Hur gör jag med mitt/mina husdjur under renoveringen i huset jag bor?

Ett stambyte innebär höga ljud, särskilt under den tid bilning sker. Vi kan inte ordna med annat boende för dig under tiden renovering sker i ditt hus utöver när din lägenhet ska renoveras.

Entreprenör och arbetstider

Entreprenören heter Byggconstruct AB. Arbetstider är i normalläget vardagar kl. 7.00-17.00. Vid enstaka tillfälle kan de behöva arbeta längre.

Kommer elementen att bytas?

Alla element i badrum kommer att bytas, i resten av lägenheten byts termostaterna ut.

Hyra under byggtiden?

Du betalar hyran för din ordinarie lägenhet även under evakueringen. Om din tillfälliga lägenhet kostar mindre kommer du ersättas för mellanskillnaden. Återbetalningen av mellanskillnaden sker i efterhand.

El under byggtiden

Din ordinarie lägenhet
Entreprenörernas verktyg kopplas till fastighetselen, även ev. avfuktare/fläktar (i annat fall kommer du få ersättning för ev. förbrukning av din hushållsel). Du betalar, även under evakueringen, för fasta avgifter på ditt elabonnemang. Du kan eventuellt bli debiterad för beräknad förbrukning för hushållsel i din ordinarie lägenhet, detta blir i så fall reglerat i efterhand från din elhandelsleverantör (exempelvis E.ON).

Din tillfälliga lägenhet
EHB står för hushållselen i din tillfälliga lägenhet. Du behöver inte göra något med ditt el-abonnemang vid flytten till den tillfälliga lägenheten. Däremot kommer du får ett nytt abonnemang (detta ordnar el-firman i projektet) pga att vi kommer komplettera med jordfelsbrytare i din lägenhet.

Lägenhetsförråd – tömning?

Ditt lägenhetsförråd kommer att evakueras i samband med din flytt till tillfälligt boende.

Vart parkerar jag under evakueringstiden?

Hyr du bilplats fortsätter du använda den även under perioden som du bor i den tillfälliga bostaden.

Vart hämtar jag min post under evakueringstiden?

Innan du flyttar till din tillfälliga lägenhet monterar vi postboxar i ditt trapphus. Du får hämta ut nycklar till din postbox och under tiden som du bor i den tillfälliga lägenheten kan du (istället för att göra adressändring) hämta din post i din postbox i ditt ordinarie trapphus.

Efter renoveringen fortsätter du att hämta din post i postboxen samt utanför din lägenhetsdörr monteras en tidningsklämma där du får ev. morgon-/dagstidning.

I vissa huskroppar flyttar vi ut samtliga hyresgäster under renoveringen. I dessa fall stänger vi av huset helt för alla utom våra entreprenörer i projektet och du behöver göra eftersändning av din post till din tillfälliga lägenhet. EHB ersätter dig för kostnaden av detta.

Om något händer i lägenheten under renoveringen?

Som hyresgäst har du en egen hemförsäkring som täcker ditt lösöre (viktigt att du meddelar ditt försäkringsbolag din tillfälliga adress och under vilken tid du kommer bo där, din hemförsäkring behöver gälla både för din ordinarie lägenhet och för din tillfälliga lägenhet), EHB har fastigheten försäkrad samt bygget har en försäkring om något händer som de är skyldiga till.

Städning – din ordinarie lägenhet/din tillfälliga lägenhet

Din ordinarie lägenhet
När din lägenhet är färdigrenoverad kommer städning göras av de utrymmen där arbeten utförts.

Din tillfälliga lägenhet
Den är städad när du flyttar in. När du flyttar tillbaka tömmer och städar du den såsom en vanlig flyttstädning. Vi utför en städbesiktning 1:a vardagen efter din återflytt och debiterar dig vid ostädad lägenhet.

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på bottenvåningen på Rombergsgatan 49. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Foto på Eva
Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva.ramstrom@ehb.se
Foto på Maria
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria.andersson@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se