Till dig som bor på Sämskarbogatan 49 och 51 (etapp 7)

EVAKUERINGEN för etapp 7 AVBRYTS

Genomförandet av etapp 7 behöver skjutas fram och det resulterar i att vi måste avbryta din planerade evakuering. Du kommer inte evakueras de datum som du har blivit informerad om. Vi ber om ursäkt för den korta framförhållningen, vi har inte kunnat förutse och meddelat detta tidigare. 

Det du eventuellt redan har hunnit ordna inför evakueringen behöver du avbeställa eller ombeställa. Det kan exempelvis gälla:

• Adressändring
• Hemförsäkring
• Tv, telefoni, bredband och andra tjänster

Du får ersättning från oss för dina kostnader för detta genom att du skickar in dina kvitton till oss. Vi beklagar det merarbete som den avbrutna evakueringen kan innebära för dig!

Vi beräknar att vi kan återkomma till dig med mer information om etapp 7 och din evakuering senast i början av december 2023. Ingen kommer få information om nytt datum för evakuering med kortare framförhållning än 8 veckor. 

Vi har största förståelse för att denna förändring i planeringen kan göra dig osäker på vad som gäller för dig. Uppdaterad information om renoveringsprojektet finns på den här webbplatsen och har du några funderingar är du välkommen att kontakta EHB:s Fastighetsutvecklingschef Joakim Winberg som nås via e-post joakim.winberg@ehb.se eller via vår kundtjänst 0171-62 58 20.

Till dig som bor på Sämskarbogatan 53-61 (etapp 7)

RENOVERINGEN för etapp 7 FÖRSENAS

Genomförandet av etapp 7 behöver skjutas fram. Vi beräknar att vi kan återkomma till dig med mer information om etapp 7 senast i början av
december 2023. 

Vi har största förståelse för att denna försening kan göra dig osäker på vad som gäller för dig. Uppdaterad information om renoveringsprojektet finns på den här webbplatsenochhar du några funderingar är du välkommen att kontakta EHB:s Fastighetsutvecklingschef Joakim Winberg via e-post joakim.winberg@ehb.se eller via vår kundtjänst 0171-62 58 20.

Dokument

Broschyr

Broschyrer för de olika etapperna i projektet i tryckt format.


Etapp 7 - Sämskarbogatan 49-61.

Broschyr för etapp 8


Etapp 8 - Rombergsgatan 30-40

Broschyr för etapp 8

Flyttinfo

Denna folder blir aktuell när det är dags att flytta till temporärboendet och kommer delas ut på möte.

Folder med flyttinfo

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på bottenvåningen på Rombergsgatan 49. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Foto på Eva
Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva.ramstrom@ehb.se
Foto på Maria
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria.andersson@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se